Rejestracja


UC 03803 - Mercedes Benz Sprinter/Auto Form - WCKMed Łódź

UC 03803 - Mercedes Benz Sprinter/Auto Form - WCKMed Łódź


Regulamin

1. Użytkownicy Galerii 

§ 1.1. Każdy nowy użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto otrzymuje prawo do dodawania i komentowania zdjęć w Galerii.

§ 1.2. Każdy może zostać Użytkownikiem  Portalu, nie obowiązują żadne ograniczenia ze względu na płeć, orientację, wiek, itd.

§ 1.3. Rejestracja w Galerii odbywa się poprzez wypełnienie formularza i akceptację regulaminu. Wymagane jest podanie działającego adresu e-mail.

§ 1.4. W przypadkach łamania regulaminu użytkownik może zostać zawieszony , a w przypadkach nagminnego łamania regulaminu usunięty.

§ 1.5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

§ 1.6. Wybrana nazwa użytkownika nie może reklamować, ani też być adresem żadnej innej strony internetowej, w tym prywatnych stron użytkownika. Wybrana nazwa nie może być dla nikogo obraźliwa.     

   2. Zdjęcia

§ 2.1. Każdy Użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto otrzymuje możliwość dodawania i komentowania zdjęć w Galerii.

§ 2.2. Nie obowiązują limity ilości zdjęć na użytkownika, ale zdjęcia muszą spełniać warunki przedstawione w pozostałych punktach aby zostały opublikowane.

§ 2.3. Fotografie należy dobierać starannie, ważna jest przede wszystkim jakość techniczna zdjęcia oraz wykonanie.

§ 2.4. Tematyka zdjęć musi być związana z szeroko pojętym ratownictwem. Zdjęcia powinny przedstawiać pojazdy i sprzęt służb ratunkowych oraz wydarzenia z nimi związane.

§ 2.5. Zdjęcia muszą być prawidłowo umieszczone we właściwej kategorii.

§ 2.6. Wymagania techniczne dotyczące zdjęć: format .jpg, maksymalna szerokość 1200px (w przypadku ujęć pionowych wysokość 800px).

§ 2.7. Maksymalna wielkość zdjęć (waga) to: 1 MB.

§ 2.8. Użytkownik musi posiadać prawa autorskie dodawanego zdjęcia , a jeśli ich nie posiada, musi być pod nimi informacja, że autor wyraża zgodę na publikację zdjęcia na Galerii.

§ 2.9. W przypadku publikacji zdjęć autora nie będącego Użytkownikiem, pod zdjęciem musi się znaleźć imię i nazwisko autora zdjęcia.

§ 2.10. Podczas dodawania zdjęcia należy wypełnić starannie wszystkie rubryki w formularzu ( nazwa zdjęcia, opis, słowa kluczowe).

§ 2.11. Zdjęcia po wgraniu na serwer strony oczekują na publikacje w  ‘’poczekalni’’ . Warunkiem publikacji zdjęcia jest pozytywne zaakceptowanie fotografii przez administracje Portalu.

§ 2.11. Dodawane zdjęcia nie mogą zawierać adresów, ani reklam innych stron internetowych, chyba, iż wspomniana strona jest prywatną stroną użytkownika o charakterze niekomercyjnym.

§ 2.12. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szeroko pojęte wady prawne zdjęć, w tym także za obciążanie zdjęć prawami osób trzecich.

§ 2.13 W przypadkach indywidualnych, administracja zastrzega sobie prawo do odstępstw od zasad akceptacji i usuwania zdjęć.

§ 2.14 Zdjęcia załadowane do Galerii stanowią własność autora i nie mogą być wykorzystane w żaden sposób bez zgody właściciela.

§ 2.15 Użytkownik ma prawo do usunięcia zdjęcia lub zdjęć swojego autorstwa z Galerii. Administracja serwisu postara się usunąć materiał tak szybko jak jest to możliwe w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia od autora.

§ 2.16 Zdjęcie podlegają weryfikacji przez Administratorów - zdjęcia zweryfikowane pozytywnie trafiają do Galerii, zdjęcia odrzucone ze względu na niedomagania techniczne są kasowane z wysłaniem uzasadnienia na e-mail Użytkownika.

   3. Komentowanie

§ 3.1. Komentować zdjęcie może każdy zalogowany Użytkownik.

§ 3.2. Komentarz musi być adekwatny do zdjęcia.

§ 3.3. Komentarze obrażające autora zdjęcia lub innych użytkowników, jak również łamiące ogólne zasady współżycia społecznego i łamiące obowiązujące w Polsce prawo będą usuwane, a w stosunku do ich autorów będą wyciągane konsekwencje.

§ 3.4. Krytyka zdjęcia powinna zawierać opis popełnionych błędów, a także ewentualne wskazówki jak ich uniknąć w przyszłości.

§ 3.5. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do dbania o atmosferę jak i ogólny poziom kultury panujący na galerii.

§ 3.6. Należy przestrzegać zasad pisowni języka polskiego, tyczy się to również opisywania zdjęć.

§ 3.7. Administracja zastrzega sobie prawo usunięcia i edycji komentarzy oraz zdjęć bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

   4. Postanowienia końcowe

§ 4.1. Regulamin obowiązuje od 01.01.2016.

§ 4.2. Redakcja galerii nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i naruszenia praw osób trzecich jakich dopuścili się użytkownicy w czasie wykonywania zdjęć.

§ 4.3. Założenie konta na fotogalerii jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 4.4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

§ 4.5. W kwestiach spornych ostateczne zdanie należy do administracji.

§ 4.6. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować zablokowaniem dodawania zdjęć, zablokowaniem pisania komentarzy, blokadą konta lub wyrzuceniem z galerii i skasowaniem konta.

§ 4.7. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności informowania o tym fakcie użytkowników galerii.

§ 4.8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub naruszenia praw osób trzecich jakich dopuścili się użytkownicy w czasie wykonywania zdjęć.

§ 4.9. Podanie jakichkolwiek danych osobowych nie jest wymagane przez Administrację. Użytkownik dobrowolnie podający swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez administrację do celów informacyjnych oraz marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

§ 4.10. Wszystkie nieuregulowane regulaminem zapisy podlegają przepisom prawa obowiązującego w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej.
Dziękujemy że jesteście z nami

NaSygnale.com.pl