Rejestracja

http://www.ratownictwo112.com.pl/images/rejestracja.jpg

301[F]52 - SD 37 Iveco 140-25/Magirus - JRG 1 Gorzów Wielkopolski

301[F]52 - SD 37 Iveco 140-25/Magirus - JRG 1 Gorzów Wielkopolski
http://www.ratownictwo112.com.pl/images/kzpt1.png
http://www.ratownictwo112.com.pl/images/emermed.JPG
Strona główna / ŚLĄSKIE / Pszczyna / Państwowa Straż Pożarna / 551[S]20 - GBAPr 2/16/750 Renault Midlum/Wawrzaszek JRG Pszczyna

551[S]20 - GBAPr 2/16/750 Renault Midlum/Wawrzaszek JRG Pszczyna

551[S]20 - GBAPr 2/16/750 Renault Midlum/Wawrzaszek JRG Pszczyna
Lightbox
Post Card
Download
Download Zip

Image Details

Komentarz: RENAULT MIDLUM 4 X 2 GBAPr 2/16/750

Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie została wyposażona w średni samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu samochodu ciężarowego marki "Renault Midlum 4x2" w wersji z napędem szosowym. Pojazd posiada sześcioosobową kabinę modułową, w której zamontowano w oparciach siedzeń nadciśnieniowe aparaty a w środkowej części kabiny zamontowano radiotelefony przenośne, latarki wraz z ładownicami, stanowiące podstawowe wyposażenie każdego ratownika udającego się do akcji.

1. Dane techniczne pojazdu
1.1. Wymiary zewnętrzne
Lp. Nazwa parametru Jedn. miary Wymiar
1. Długość pojazdu mm 7550
2. Szerokość pojazdu mm 2340
3. Wysokość pojazdu mm 2980
4. Rozstaw osi mm 3950
5. Kąt natarcia o 21
6. Kąt zejścia o 16
7. Prześwit pojazdu mm 220
8. Zwis przedni mm 1433
9. Zwis tylny mm 2193

1.2. Masy i naciski
L.p. Nazwa parametru Jedn. miary Wymiar
1. Dopuszczalna masa całkowita kg 15000
2. Masa rzeczywista całk. pojazdu kg 12120
3. Obciążenie osi pojazdu :
- przód kg 4596
-tył kg 7524
4. Rezerwa masy % 19,2

1.3. Zwrotność pojazdu
L.p. Nazwa parametru Jedn. miary Wymiar
1. Najmniejsza zewnętrzna średnica zawracania :
- w lewo mm 14210
- w prawo mm 13970
2. Najmniejsza zewnętrzna obrysowa średnica zawracania :
- w lewo mm 15810
- w prawo mm 15570

1.4. Parametry układu wodnego

Czas zassania :

- dla Hgs = 1,5 m - 9,5 s

- dla Hgs = 7,5 m - 44,0 s

Wydajność (przy Hgs = 1,5 m) :

-dlaHu = 80m - 1720 l/min

- dla Hu = 400 m - 250 l/min

2. Zabudowa pożarnicza.

2.1. Układ skrytek na sprzęt pożarniczy .

Szkielet konstrukcji wykonano metodą spawania ze stali nierdzewnej, poszycia zewnętrzne z blach aluminiowych gładkich malowanych farbami akrylowymi, natomiast poszycia wewnętrzne pionowe z blachy aluminiowej gładkiej anodowanej. zamykanie skrytek umożliwia układ żaluzji wykonany z lekkich profili aluminiowych anodowanych ze sprężynowym systemem zwijania.

2.2. Układ wodny

2.2.1. Zbiornik na wodę

Zbiornik na wodę wykonany jest z tworzywa wielowarstwowego. Kanały wylotowe i wlotowe wykonane są również z tworzywa. Dodatkowo zbiornik wyposażony jest w falochrony, układ napełniania, przelewowy, ssący oraz pomiaru poziomu wody. Dodatkowo luk rewizyjny na powierzchni górnej umożliwia wygodny dostęp do kontroli zbiornika.

2.2.2 Autopompa - Ruberg R 30 / 2.5

Pompa R 30/2,5 jest wielociśnieniową odśrodkową pompą pożarniczą. Pompa posiada jeden stopień normalnego ciśnienia. Obudowa, wirnik i dyfuzory wykonane są z brązu a wał ze stali nierdzewnej. Zastosowane materiały pozwalają na używanie wody morskiej lub zanieczyszczonej chemicznie bez ryzyka uszkodzenia pompy. Uszczelnienie mechaniczne wału jest uszczelnieniem, "samo dopasowującym" się do powierzchni. Oznacza to, że pompa może pracować przez dosyć długi okres czasu "na sucho" bez niebezpieczeństwa uszkodzenia powierzchni. Pompa wyposażona jest w bardzo szybki i skuteczny system samozasysający - Membranat. System jest w pełni automatyczny, uruchamiany w momencie spadku ciśnienia w pompie. W momencie osiągnięcia ciśnienia rzędu 2 bar system jest odłączany. 1 + 3 stopniowa pompa odśrodkowa z mechanicznym uszczelnieniem wału i wmontowanym zaworem zwrotnym po stronie ciśnieniowej pompy. Materiały: Kadłub pompy i wirniki wykonano z tombaku, wal wirnika zestali nierdzewnej a skrzynka przekładniowa z siluminu. Wyposażenie: - 2 wyloty ciśnieniowe 2.1/2" niskociśnieniowe - 2 wyloty ciśnieniowe 1" niskociśnieniowe - 2 wyloty ciśnieniowe 1" wysokociśnieniowe - 1 wlot z hydrantu 2,1/2" - 1 wlot ze zbiornika wody 2. 1/2" - 1 wylot do wypełniania zbiornika wody 2" - manometr próżniowy strony ssącej pompy - 1 ciśnieniomierz niskociśnieniowej pompy (strony) - 1 ciśnieniomierz wysokociśnieniowej strony pompy - 1 lampa do tablicy - 2 węże gumowe grubościenne dl. 4 m O 110 mm - 1 smok pompy i zawór zwrotny Waga: z wyposażeniem: 225 kg bez wyposażenia: 175 kg Napęd: wał napędowy HARDY SPICER 1410 i kołnierz napędowy Zapotrzebowanie energii; 180 KM lub 130 KW Pompa zastrzykowa: Automatyczna (pompa wyporowa bezpośrednia)

Sterowanie pracą układu wodnego odbywa się za pomocą konsoli umieszczonej w tylniej części pojazdu. (schemat poniżej)

2.2.3. Nasady

* 2 nasady tłoczne 75 mm
* 1 nasada napełniania geodezyjnego -110 mm
* 1 nasady napełniania hydrantowego - 75 mm
* 1 nasady do napełniania środka pianotwórczego - 52 mm

2.2.4. "Szybkie natarcie"

Samochód GBAPr jest wyposażony w mechanizm zwijający. Do zwijania służy stała korba zamocowana z boku każdego zwijadła. Zainstalowany na zwijadle wąż o długości 40 średnicy zewnętrznej 44 mm, wewnętrznej 32 mm odporny na temperaturę -35 °C do +70 °C. Ciśnienie niszczące 60 bar. Na tylnej klatce zabezpieczającej zamontowane są rolki ułatwiające prowadzenie węża i zapobiegają uszkodzeniom zewnętrznych poszyć węża oraz zabudowy. Wysokociśnieniowa prądownica daje prąd zwarty i rozproszony (mgłowy) poprzez wielkość wciśnięcia rękojeści na grafie. Maksymalny kąt rozproszenia prądu waha się w zależności od ciśnienia w granicach: 45 °C - 30 °C

Podstawowe wymiary prądownicy:

* długość - 520 mm
* szerokość - 55 mm
* wysokość - 300 mm
* masa - 2.6 kg

Podstawowe parametry pracy prądownicy przedstawiają poniższe tabele :

Wydajność prądownicy w zależności od ciśnienia
ciśnienie prąd zwarty prąd rozproszony nakładka pianowa
(bar) (l/min) (l/min) (l/min)
10 80 60 -
20 110 75 -
30 130 100 60
40 145 110 75

Zasięg strumienia wody w zależności od ciśnienia
ciśnienie prąd zwarty prąd rozproszony nakładka pianowa
(bar) (m) (m) (m)
10 25 6 -
20 27 9 -
30 28 12 15
40 28 15 15

2.3. Agregat proszkowy P 750 elektro-pneumatyczny z 2 wyjściami

2.3.1. Przeznaczenie urządzenia.

Proszkowe urządzenie gaśnicze jest przeznaczone do zwalczania pożarów wszelkich klas pożarowych, odpowiednio do wyboru odpowiedniego proszku gaśniczego przy pierwszym napełnianiu. Nie wolno stosować żadnego innego proszku gaśniczego. Nie jest natomiast przeznaczone do gaszenia pożarów na instalacjach przewodzących napięcie powyżej 1 000 V oraz pożarów metali. Instalacja gaśnicza została zaprojektowana jako instalacja z jednym zbiornikiem i jest przeznaczona do zabudowy na pożarniczych pojazdach gaśniczych. Składa się ona najczęściej z następujących zespołów: zbiornik środka gaśniczego, instalacja gazu roboczego, układ sterowania i urządzenie atakujące. Zbiornik gaśniczego środka jest skonstruowany dla dopuszczalnego nadciśnienia roboczego 14 bar, jest kontrolowany i wykonany zgodnie z zaleceniami 97/23/EG. Ze zbiornika wychodzi króciec rozdzielacza, do którego są przyłączone pneumatycznie blokowane przewody proszku prowadzące do poszczególnych urządzeń atakujących. Układ do wprowadzania gazu roboczego znajduje się w zbiorniku na jego dnie. Jest on wyposażony w kilka kombinowanych wlotowych dyszy z zabezpieczeniem przeciwpowrotnym. Ich konstrukcja i rozmieszczenie powodują powstawanie homogenicznej mieszanki gazu z proszkiem i dzięki temu uzyskuje się dobrą fluidyzację. Funkcja przeciwpowrotnego zabezpieczenia uniemożliwia powrotne wpływanie proszku gaśniczego do systemu gazu roboczego. Robocza instalacja gazu składa się z czterech butli azotu o zawartości 50 l każda i ciśnieniu nominalnym 200 bar, które zostały specjalnie ułożone w ramie. Do wyposażenia zalicza się także kolektor do napełniania. Umożliwia on ponowne napełnienie butli w stanie zmontowanym. Manometr, który jest umieszczony bezpośrednio na instalacji, informuje o stanie napełnienia butli ze sprężonym gazem. Zintegrowany z przewodem gazu roboczego zawór blokujący - przełączany ręcznie -umożliwia kontrolę funkcjonowania pożarniczej instalacji gaśniczej bez potrzeby zwiększania ciśnienia w zbiorniku środka gaśniczego. Pozwala on zarazem na kontrolę ciśnienia w poszczególnych butlach z azotem. Sterowanie całej instalacji odbywa się na drodze elektro-pneumatycznej. Wszystkie potrzebne do tego komponenty znajdują się na głównym stanowisku obsługowym, na które składają się pulpit sterowniczy i szafa sterownicza; umieszczone są z boku przy zbiorniku środka gaśniczego i są swobodnie dostępne. Gotowość roboczą uzyskuje się za pośrednictwem przełącznika głównego na pulpicie sterowniczym, w razie zaniku prądu elektrycznego zawory elektro-pneumatyczne dają się sterować ręcznie. Elementy obsługowe do płukania i do zmniejszania ciśnienia są dostępne dopiero po otwarciu klapy szafy konserwacyjnej. Jako urządzenia atakujące mogą być eksploatowane dwa przewody wężowe (do wyboru wąż wysokociśnieniowy sztywny albo wąż falisty) z nasadzoną prądownicą pistoletową (5 kg/s).

2.3.2. Parametry techniczne

Wymiary [mm]

* Głębokość całkowita - około 1 725
* Szerokość całkowita - około 1 440
* Wysokość całkowita - około 1410

Ciężar [kg]

* w stanie napełnionym około - 1 550

Zbiornik proszku gaśniczego

* Ilość zbiorników proszku gaśniczego - 1
* Pojemność zbiornika [I] - około 900
* Ilość proszku gaśniczego [kg] - 750
* Średnica zbiornika [mm] - 1000
* Nadciśnienie robocze, maksymalne [bar] - 14
* Czas ładowania od O do 10 bar [s] - około 8
* Ciśnienie powietrza sterowniczego [bar] - 6-10
* Napięcie sterownicze [V] - 24 DC (prądu stałego)

Butla z gazem roboczym

* Ilość butli z gazem roboczym - 4
* Gaz roboczy - azot (N2),
* zawartość pary wodnej - maksymalnie 30 ppm
* Ciśnienie napełniania (w temp. 15°C)[bar] - 200
* Ciśnienie w butli, minimalne (w temp. 15°C)[bar] - 180
* Pojemność [l] - 50

Wyposażenie

* Ilość prądownic pistoletowych - 2
* Wydajność [kg/s] - ok. 5
* Długość węża [m] - max. 30
* Typ węża (według wyboru) - S 32, DIN 14817 (wąż wysokociśnieniowy) względnie C 32 14811
OPIS-KP PSP Pszczyna.
Autor zdjęcia-Arkadiusz Tasior
Data: 08.10.2013 18:42
Pobrań: 0
Ocena: 0.00 (0 głosów)
Wielkość pliku: 159.7 KB
Dodał: arkadiusz
Słowa kluczowe: Renault Midlum GBAPr proszkowy pożarniczy ISS Wawrzaszek KP PSP Pszczyna JRG gaśniczy 551S 551S20

Ratownictwo W Obiektywie

EXIF Info

Make: Canon
Model: Canon PowerShot A410
Exposure time: 1/500 sec(s)
Aperture value: F/4.5
Date created: 26.07.2007 09:28:14
Focal length: 5.4mm

Discussion

Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjęcia

Dziękujemy że jesteście z nami

NaSygnale.com.pl