Rejestracja

http://www.ratownictwo112.com.pl/images/rejestracja.jpg

349[S]44 - GBA 3/16 MAN TGM 13.290/Moto-Truck - OSP Dankowice

349[S]44 - GBA 3/16 MAN TGM 13.290/Moto-Truck - OSP Dankowice
http://www.ratownictwo112.com.pl/images/kzpt1.png
http://www.ratownictwo112.com.pl/images/emermed.JPG
http://www.ratownictwo112.com.pl/images/granicee.jpg
Strona główna / ŚLĄSKIE / Cieszyn / Ochotnicza Straż Pożarna / OSP Brenna - Leśnica

OSP Brenna - Leśnica

OSP Brenna - Leśnica
Lightbox
Post Card
Download
Download Zip

Image Details

Komentarz: Rys historyczny:

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w BRENNEJ – LEŚNICY

Działająca od ponad pół wieku Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej skupiała w swoich szeregach mieszkańców przysiółka Leśnica. Znaczna odległość miejsca zamieszkania tychże członków od remizy położonej w Brennej - Centrum, mocno utrudniała, a czasami wręcz uniemożliwiała wykonywanie działań statutowych w chwili ogłoszenia alarmu i druhowie ci przybywali do remizy, niejednokrotnie już po wyjeździe sekcji do akcji ratowniczej. Ta bardzo nie komfortowa sytuacja stała się impulsem dla grupy strażaków z Leśnicy do powołania do życia nowej jednostki w Brennej - Leśnicy.
Dokładnie 11.11.1966 r. grupa zapaleńców w osobach: dh. Antoniego Greń , Bronisława Mendrek, Ludwika Moskała, , Ludwika Greń, Karola Holeksa, braci Józefa i Antoniego Herzyk, Erwina Bojda, Karola Moskała, Antoniego Kocurek zorganizowała w „Barze pod Orłową", znanym mieszkańcom Leśnicy jako „Gospoda u Madusioka", pierwsze zebranie założycielskie naszej jednostki, na którym przyjęto ramowy program, określający zasady funkcjonowania nowej jednostki, tworząc równocześnie jej Komitet Założycielski, na czele którego stanął dh. Antoni Greń. Inicjatywa ta spotkała się ze zrozumieniem oraz ogromną życzliwością zarówno Zarządu OSP Brenna, jak również ówczesnych władz gminy, a zwłaszcza Przewodniczącego Rady Narodowej Pana Jana Hellera, którzy zadeklarowali wszelką, możliwą pomoc w zakresie organizacji jednostki od podstaw. Działania te pozwoliły na przystąpienie wiosną 1967r do budowy drewnianej remizy, która zakończono końcem lata 1969r.Szczególnie cenną okazała się ta pomoc w fazie przygotowawczej budowy remizy, co było warunkiem koniecznym do prowadzenia podstawowej działalności, ponieważ pierwszy otrzymany od jednostki
w Brennej sprzęt ratowniczy, zgromadzony był w zabudowaniach gospodarskich mieszkańca Leśnicy Pana Jana Madzi „ u Jadamka" Władze gminy zastosowały uproszczone procedury związane z rozpoczęciem budowy i pomogły przekonać Zarząd Gminnej Spółdzielni „SCH"
w Brennej do nieodpłatnego przekazania na rzecz nowopowstałej jednostki działki o pow. ok. 3 arów położonej obok sklepu spożywczego „Na Pasterniku". Komitet Założycielski w okresie zimy przeprowadził zbiórkę drewna wśród mieszkańców Leśnicy, przeznaczonego na budowę remizy. Drewno to zostało nieodpłatnie przetarte przez Pana Alojzego Madzia - „ Jurskiego", który ponadto całe drewno zwiózł własnymi końmi od darczyńców. Wszystkie te działania pozwoliły na przystąpienie wiosną 1967 roku do budowy drewnianej remizy, którą zakończono końcem lata. Remiza składała się z pomieszczenia garażu, w którym wygospodarowano miejsce na sprzęt gaśniczy, małej salki zebrań oraz wieży do suszenia węży, na której zamontowana została syrena alarmowa. Oddanie do użytku remizy pozwoliło na odbycie dnia 1.03.1970r pierwszego Walnego Zebrania OSP, które powołało Zarząd jednostki na czele którego stanął dh. Jan Mitręga , zaś pierwszym Naczelnikiem został dh Antoni Greń. Zarząd wsparty przychylnością władz gminy, rozpoczął starania w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej o przydział wozu bojowego, które zakończyły się przydziałem w roku następnym samochodu DODGE wraz z kilkoma odcinkami węży pożarniczych, zaś dużą ilość wyposażenia m.in. kompletne umundurowanie bojowe , motopompę, komplet węży ssawno-tłoczących itp. Przekazała jednostka w Brennej - Centrum i inne jednostki OSP z powiatu cieszyńskiego. Ograniczone środki finansowe jakimi dysponowała jednostka ( wyposażenie w sprzęt bojowy zapewniała Komenda Powiatowa) Zarząd pomnażał poprzez organizację festynów, kwest ulicznych, akcji kalendarzowych itp. Tego typu działania były również kontynuowane przez kolejne Zarządy, którymi kierowali Prezesi:
 lata 1970 - 1978 - dh. Jan Mitręga
 lata 1978 - 1986 - dh Bolesław Heller
 lata 1986 - 1991 - dh Józef Mendrek
 lata 1991 - 1997 - dh Bolesław Heller
 lata 1997 - 2011 - dh kpt. poż. Jan Holeksa
 od 2011 do nadal - dh Bogusław Gruszczyk
Dokonania nowej jednostki zarówno w zakresie ochrony mienia i życia ludzkiego poprzez gaszenie pożarów, walka ze skutkami częstych powodzi, działalność szkoleniowa w zakresie ochrony ppoż., coroczne kontrole prewencyjne w zakresie przestrzegania podstawowych zasad ochrony ppoż., aktywny udział w uroczystościach kościelnych i gminnych, oraz czynny udział w organizowaniu życia kulturalnego mieszkańców, zjednało przychylność nie tylko władz, ale przede wszystkim mieszkańców Leśnicy, którzy chętnie wspierali te działania. Prężny rozwój jednostki oraz sukcesy odnoszone w zawodach pożarniczych, przyczyniały się do wzrostu zainteresowania młodych chłopców z Leśnicy, wstępowaniem w szeregi jednostki. Istniejąca maleńka drewniana remiza już nie zaspokajała potrzeb jednostki, dlatego też Zarząd podjął starania o budowę nowej, murowanej remizy.
W dniu 25.października 1974 roku zawiązał się społeczny komitet budowy strażnicy, w skład którego weszli zarówno przedstawiciele OSP Leśnica: Prezes Zarządu dh Jan Mitręga, Naczelnik Jednostki dh Bronisław Mendrek , przedstawiciele władz gminy: Naczelnik Gminy Pan Władysław Heller, Prezes GS „SCH" Pani Emilia Swoboda oraz przedstawiciele mieszkańców Pan Alojzy Madzia, Pan Edward Gawlas, Pan Holeksa Józef - sołtys oraz Pan Michał Heller . Decyzja ta wywołała ogromny entuzjazm nie tylko wśród strażaków, którzy większość prac fizycznych wykonywali społecznie, ale również wśród mieszkańców Leśnicy, którzy wsparli inicjatywę materiałami ( głównie drewno) i środkami pieniężnymi, zaś Ferdynand Waliczek i Antoni Czyż byli głównymi wykonawcami robót konstrukcyjnych, które wykonali społecznie. Prace zakończono po 3.5 latach latem 1980.Uroczyste otwarcie wyposażonej strażnicy odbyło się 30.09.1983r. Jednostka uzyskała obiekt spełniający wszystkie wymogi remizy, pracowała i służyła mieszkańcom.
Jedyną bolączką ograniczającą działalność był brak wozu bojowego z prawdziwego zdarzenia, ponieważ wyeksploatowany DODGE, coraz częściej zawodził. Marzenia o prawdziwym wozie bojowym spełnił Wójt Pan Tadeusz Mendrek, który przekazał w roku 1992 na stan jednostki STAR 66, zakupiony od Agencji Mienia Wojskowego, zaś dzięki nawiązaniu przez Pana Wójta ścisłych kontaktów z Gminą BAIERSDORF w Bawarii, w roku 2002 jednostka otrzymała profesjonalny samochód marki „MAGIRUS", służący strażakom do dziś. Również dzięki inicjatywie Wójta Mendrka i dużemu wsparciu finansowemu ze środków budżetowych, w roku 1996 zostało zmodernizowane pole namiotowe „ Jarowiska", na którym wybudowano zadaszone podium mogące pomieścić ok. 200 osób ,kompleks sanitarny z prysznicami, wykonano boisko do siatkówki i badmintona, wybudowano mostek nad ciekiem „Palmanki", przez który prowadzi dojazd do pola. Inwestycje te służą jednostce do dnia dzisiejszego i pozwalają na wypracowanie dodatkowych dochodów. W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie prace wykonali społecznie druhowie, a głównym Kierownikiem robót był nieodżałowanej pamięci Ferdynand Waliczek, pracujący na rzecz jednostki za darmo.
Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu jednostki, były obchody jej XXX - lecia jej istnienia
w maju 1997 r., na których został wręczony sztandar, ufundowany przez władze samorządowe gminy. Wyhaftowane na sztandarze słowa o wierności Bogu i służbie ludziom, wiernie oddają postawę leśnickich strażaków. W 2002r z okazji 35-lecia odznaczono naszą Jednostke Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa .W 2011r przy dofinansowaniu Gminy dokonano zakupu małego wozu bojowego marki „MERCEDES", który służy naszym druhom do ćwiczeń, udziału w uroczystościach, usuwaniu skutków powodzi przez co znacznie ograniczone zostały koszty zużycia paliwa. Mając na uwadze coraz wyższe wymagania sprzętowe i komfort pracy w akcjach, dokonano w latach 2013-2014 rozbudowy strażnicy, dzięki czemu uzyskano dodatkowe pomieszczenia na sprzęt i umundurowanie na dole, oraz powiększoną salę z pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym na górze, która służy strażakom i mieszkańcom. W 2016r. rozpoczęto termomodernizacje strażnicy przez ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych. Zakupiono także ze środków Gminy średni wóz bojowy typu STEYR. Dbając o przeszłość naszej Jednostki na Walnym Zebraniu w 2017r. podjęto inicjatywę reaktywacji MDP we współpracy z ZS Brenna na Leśnicy zaczynając od 7-latków. Efekty ofiarnej pracy wszystkich żyjących i nieżyjących strażaków, życzliwe wsparcie wszystkich władz gminy począwszy od lat sześćdziesiątych do dnia dzisiejszego, sympatia i życzliwość mieszkańców Leśnicy okazywane na każdym kroku, pozwalają na optymistyczne rokowania dla jednostki na dalszą jej działalność.

Zarząd:
1. Prezes - Bogusław Gruszczyk
2. Naczelnik - Wojciech Pilch
3. Skarbnik - Czesław Holeksa
4. Sekretarz - Zdzisław Tarasewicz
5. Gospodarz - Andrzej Holeksa

Samochody:
437[S]97 - GCBA 5/24 Magirus Deutz 232D17/Magirus
437[S]98 - Mercedes Benz 310 D (pojazd gospodarczy)
437[S]99 - GBA 3/18 Steyr 14S26/Rosenbauer

Adres:
Leśnica, 43-438 Brenna

Opis:
www.lesnica.osp.org.pl
Data:
16.08.2017
Zdjęcie:
Rafał Putko
Data: 17.09.2017 22:41
Pobrań: 0
Ocena: 0.00 (0 głosów)
Wielkość pliku: 205.9 KB
Dodał: Rafał Putko
Słowa kluczowe: 437s97 437s98 437s99 437s Magirus Deutz Mercedes Benz 310D Steyr Rosenbauer OSP Brenna-Leśnica putin31 Rafał Putko

Ratownictwo W Obiektywie

Discussion

Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjęcia

Dziękujemy że jesteście z nami

NaSygnale.com.pl
Portal NaSygnale.com.pl jest czasopismem w rozumieniu Ustawy o Prawie Prasowym z dnia 26 stycznia 1984r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym.


Fotografie zamieszczone na naszym portalu są własnością ich autorów i są chronione prawnie na mocy treści ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Zabrania się kopiowania, przetwarzania, wykorzystywania oraz publikowania w Internecie i innych mediach treści ,zdjęć i opisów bez zgody redakcji.